Friday, March 1, 2013

Historiku i biblotekes Puke


Bibloteka publike per here te pare eshte krijuar ne vitin 1953 ku fillimisht sherbente si sall leximi.

Punojsit e pare te kesaj bibloteke kan qene: Ismail Xhemali, Basri Tafilaku, Ibrahim Ymeri, Xhemal Meçi dhe Aishe Haxhia.
 Pas ketyre bibloteka e Pukes ka pas keto punojse:  Juksel Halili, Hasie Puka, Liljana Marashi, Bukurie Ymeri, Mukades Bobolli dhe Riza Tafilaku.
Ne vitin 1959 bibloteka e Pukes u njoh zyrtarisht nga institucionet shteterore te cilat dhene kontribut per ngritjen ne nivelin e duhur te kesaj bibloteke. Ne vitin 1974 u be edhe ndertimi i Pallatit te Kultures Puke, me te ndertuar ky pallat u vendos aty edhe salla te biblotekes publike e qytetit te Pukes.
________
Pergatiti: Gezim Kopani
Shenim: Ky eshte nje historik i shkurter.

No comments:

Post a Comment