Saturday, February 9, 2013

Tonin Alia degorohet me titullin "Mjeshter i madh"

Biri i Pukes, specialisti i pyjeve dhe perpunimit te drurit presidenti i Ardenos z. Tonin Alia u dekorua nga Presidenti i Republikes me titullin e larte "Mjeshter i Madh". Suksese Toninit dhe Ardenos.


Me 27 janar 2013 ne mjediset e Muzeut Kombetar ne Tirane u organizua Dita e sherbimit pyjor me rastin e 90 vjet Sherbim pyjor i Shqiperise.  Kjo veprimtari u organizua nga Shoqta e Specilisteve te Pyjeve. Moren pjes specialiste pyjesh nga gjith rrethet e vendit. Fjaen e rastit e mbajti kryetari shoqtes Kole Malaj. Me kete rast u bene pese dekorime: Piro Xhumetiku dhe Tonin Alia me titullin Mjeshter i Punes , Vehbi Dermani, Irfan Meko, Mustafa Taci me "Medalje te Mirenjohjes". Taki mi u pershendet nga ministri Mediu, ish Minister Ahmet Osja. Pershendeten gjithashtu F.llubani, L.Shehu, deputeti Tabaku etj. Nga shoqat e shperndane certifikata mirenjohje per nje numer te madh specilistes qe jane ne pension. Nga Gjon Fierza u preznatua botimi " Pyjet dhe sherbimi pyjor shqiptar ne vite". Ne fund per te pranishmit u dha nje koktej.
_____

Burimi: Gjon Fierza

No comments:

Post a Comment