Monday, August 26, 2013

Krijohet shoqata e emigranteve Pukjan ne SHBA


Krijohet per here te pare ne SHBA shoqata e pare e emigranteve Pukjan "Puka" ne SHBA. Ideatori i krijimit te kesaj shoqate eshte e emigrantit pukjan Fran Gjoka.

Qellimi i krijimit te kesaj shoqate eshte bashkimi i komunitetit Pukjan qe ndodhen emigran ne SHBA si dhe per te ruajtur traditen Pukjane si dhe gjuhen amë.

Nje tjeter qellim i krijimit te kesaj shoqate eshte edhe ardhja ne ndihme e familjeve ne nevoje ne rrethin e Pukes ne ato raste kur do kerkohet ndihma e emigranteve Pukjan.
Edhe me pare ne rastet e publikimeve te familjeve ne nevoje emigranti Pukjan Fran Gjoka ka dhene kontribute te ndryshme per tju ardhur ne ndihme. Duke treguar keshtu gatishmerin e tij per te ndihmuar Pukjanet pa dallim.

______
Burimi: Fran Gjoka
Ne fotografi: Fran Gjoka

No comments:

Post a Comment