Saturday, May 5, 2012

Deshmoret e PukesJa dhe deshmoret e Pukes qe rane per atdhe .

1. Nikoll Mem Cuku
   Kryezi: 1924-1943, ra deshmor ne moshen 19 vjec ne fshatin kryezi.


2. Halil Cele Terbuni
    Puke: 1889 - 1944, ra deshmor ne moshen 55 vjec ne fshatin Pezhve. Me 2 nentor 1944.

3. Kadri Isuf Ibrahimi
    Rrape: 1893 - 1944, ra deshmor ne moshen 51 vjec  ne Rrape. Me 2 nentor 1944.

4. Nikoll Vorfi
    Kryezi: 1926 - 1944, ra deshmor ne moshen 18 vjec ne Kryezi. Me 23 tetor 1944.

5. Imer Coba
   Qerret: 1884 - 1944, ra deshmor ne moshen 60 vjec ne Qerret me 4 nentor 1944.

6. Zoje Djaloshi
   Puke: 1885 - 1944, ra deshmore ne moshen 59 vjecare ne Qerret me 4 nentor 1944.

7. Bajram Toska
   Qerret: 1887 - 1944, ra deshmor ne moshen 59 vjec ne Qerret me 4 nentor 1944.

8. Rrushtem Toska
   Qerret: 1893 - 1944, ra deshmor ne moshen 51 vjec ne Qerret me 4 nentor 1944.

9. Dode Mark Lleshi
   Kryezi: 1887 - 1944, ra deshmore ne moshen 51 vjec ne Kryezi me 7 nentor 1944.

10. Ali Bytyci
    Qerret: 1918 - 1945, ra deshmore ne moshen 27 vjec ne Qerret  me 25 korrik 1945.

11. Pjeter Zef Kovaci
   Kcire: 1898 - 1948 , ra deshmore ne moshen 50 vjec ra Luf me 16 shtator 1948.

12. Zef Mark Ndou
    Qelze: 1915 - 1946, ra deshmore ne moshen 31 vjec ne Qelez me 10 tetor 1946.

13. Leke Berisha
    Berishe: 1926 - 1948, ra deshmore ne moshen 22 vjec ne Puke me 6 shtator 1948.

14. Qazim Seit Hyseni
    Puke: 1966 - 2000, Desmore ra ne krye te detyres ne Gjegjan me 20 prill 2000.

_______
Pergatiti: Gezim Kopani
Foto: Forumi Pukjan
Dt.05.05.2012.

No comments:

Post a Comment