Wednesday, December 5, 2012

Bashkia Puke boton nje broshur ne form profili

Ne muajin nentor 2012 Bashkia Puke ka botuar nje broshur ne form profili .

Ne kete profil lexuesi mund te gjej informacione mbi historin e qytetit te Pukes,informacione mbi njesin vendore Puke,burimet natyrore,popullsi, sherbimet publike. Po ashtu do gjejne informacione mbi arsimin dhe sportin,shendetesine si dhe taksat dhe tatimet.
Po ashtu do lexoni mbi institucionet social kulturore si dhe institucionet qendrore.Ne kete profil jepen pak informacione mbi turizmin.
Profili nuk ka informacione te shkruara ne gjuhen angleze gje e cila e ben te pa aksesueshem per turistet qe vizitojne qytetin e Pukes.
Autoret e ketij profili jane: Afrim Laci, Sokol Gjoni,Riza Tafilaku
______
Burimi: Forumi Pukjan
Foto: Forumi Pukjan
Date: 05.12.2012

No comments:

Post a Comment