Tuesday, November 19, 2013

Pukes i shtohen edhe 9 "Deshmore i Atdheut", miratuar nga Keshilli i Ministrave i Republikes se Shqiperise.

Sipas dokumentacionit te siguruar nga stafi i Forumi Pukjan, tashme rrethit te Pukes i shtohen edhe 9 "Deshmore te Atdheut" miratuar nga Keshilli i Ministrave, Komisioni Qendror i Statusit "Deshmor i Atdheut" Stafi Teknik.

Sipas shkreses nr.prot:206 te dates 22/07/2013 Keshilli i Ministrave i Republikes se Shqiperise i ka derguar Keshillit te Qarkut Shkoder shkresen me kete informacion:

Drejtuar: Keshillit te Qarkut Shkoder

Bashkelidhur dergojme vendimet Per dheninen e Stausit "Deshmor i Atdheut" te marra ne mbledhjen e dates 27.06.2013 te Komisionit Qendror i Statusit "Deshmor i Atdheut" si dhe njoftimet e familjareve kerkues te statusit "Deshmor i Atdheut" sipas pasqyres se meposhtme:

Nr
Emer,atesi,mbemri i
Deshmorit te Atdheut
Rrethi nga
Vjen propozimi
Emri,atesia,mbiemri i familjarit qe njoftohen
Adresa e
familjarit
1
Deme Ismail BRAHIMI
Puke
Mustaf Elez BRAHIMI
Rrape,Puke
2
Rexhe Adem BACI
Puke
Halil Musa BACI
Puke
3
Qerim SOKOLI
Puke
Ton Avdyl QERIMI
Fierze,Puke
4
Çup Prenge QAFA
Puke
Mark Preng QAFA
Fush-arrez
5
Myftar SELMANI
Puke
Muhamet Ali CUFAJ
Fush-arrez
6
Prenge Ndue CURRI
Puke
Zeke Pashk CURRI
Fush-arrez
7
Kurt Nezir CINA
Puke
Rasim Muho CINA
Puke
8
Zeke Nikoll CURRI
Puke
Zeke Pashk CURRI
Fush-arrez
9
Mustaf Adem BRAHA
Puke
Hamit Haxhi MUSTAFA
Fush-arrez

Nderkoh neser date 20 nentor 2013 do zhvillohen disa aktivitete nga Bashkia e Pukes ku do behet edhe perurimi i obeliskut te ri ne kujtim te deshmoreve te rrethit.
_______
Pergatiti: Forumi Pukjan
Date; 19.11.2013

No comments:

Post a Comment