Wednesday, January 11, 2012

Informacion mbi Klubin "TERBUNI"

KLUBI "TERBUNI"


Klubi "TERBUNI" eshte krijuar qe ne vitin 1936 ne qytetin e Pukes.

Me vendim te Bashkise Puke date 28.06.2011 eshte bere emertimi i klubi "TERBUNI" si shoqeri aksionere Futboll Klub "Terbuni" Sh.A me seli ne qytetin e Pukes.

Perfaqsues i Bashkise ne Asamblen e Aksionareve te shoqerise Futboll Klub "Terbuni" eshte z. Beqir Arifi.


No comments:

Post a Comment