Wednesday, January 11, 2012

TE DHËNA HISTORIKE MBI XHAMINË MICOJ

Nga: Gezim Kopani, 2005.

Xhamia e fshatit Micoj ndodhet rreth 40 minuta large Bashkise se Fush-Arresit. Sipas gojdhenave Xhamia eshte e ndertuar qe ne vitin 1835 gjatë kohes së Perandorise Osmane. Ndersa sipas antarit te keshillit te Myftinise se rrethit Puke Basri Selimaj thotë se Xhamia e fshatit Micoj ështe ndertuar në vitin 1927.Në këte kohë fshati Micoj ka pasur rreth 113 shtepi. Fshati Micoj ka pasur mardhnje martesore me fshatin Qerret, Flet, Xatheë, Kulumri, Truen Iballe etj. Xhamia e Micojit ndodhet ne mes te ketij fshati.Ajo eshte e ndertuar afer peroit te keti fshati. Xhamia sipas gojdhenave nuk ka pasur minare. Dhe ne kete fshat nuk ka munguar "Mejtepi" edhe per vete faktin sepse tradita e fshatit Kabash apo Kryezi u praktikua edhe ne Xhamine e Micojit.Sipas banorit te ketij fshati Ram Zeneli ne xhamine e fshatit Micoj kan ushtuar detyren e imamit keto imame: Hoxh Bisha, Shaban Rexha. Sipas Qamil Zyberit del se në Xhaminë e Micojt ka bëre imam edhe Beqir Laçi, po ashtu edhe Zenel Hoxha. Sipas Ram Zenelit i pari që ka hapur Mejtepin në Xhami ka qene imam Shaban Rexha. Ne kete "Mejtep" kan marrë mesim keto nxenes:

Raz Sadiku, Rrustem Rexhepi, Mustaf Ademi, Bardhe Ademi.
Edhe kjo Xhami eshte certifikuar si prone vakef i Myslimaneve .

No comments:

Post a Comment