Wednesday, January 11, 2012

Qellimi i Forumi Pukjan

"Forumi Pukjan"


Cili eshte qellimi i "Forumi Pukjan" ?

Forumi Pukjan eshte krijuar nga disa intelektual Pukjane dhe te ri Pukjane. Ai erdh si nevoj per publikimin e vlerave te rrethit Puke.

"Forumi Pukjane" do mundohet te reklamoj me tema te ndryshmet vlerat e rrethit Puke j ne te gjitha aspektet e jetes Pukjane.

"Forumi Pukjane" me bashkepunimin tuaj shume shpejt do behet pik takimi i juaj per informacion.Cfare eshte "Forumi Pukjane"?

"Forumi Pukjane" eshte nje forum jo qeveritar apo fetare. Eshte adrese shoqerore, e panvaruar dhe asnjanese.

"Forumi Pukjane" nuk eshte adres fetimpruese.

"Forumi Pukjane" eshte pasqyrim i jetes Pukjane.

"Forumi Pukjane" eshte ndertim i informacionit virtual.

Si mund te bashkepunoj me "Forumi Pukjane"?

"Forumi Pukjane" ofron bashkepunim konstruktiv me te gjithe autoret te cilet jane te interesuar ne promovimin e vlerave te rrethit Puke.

"Forumi Pukjane" ofron bashkepunime te ndryshme ne publikimin e:

Temave per rrethin e Pukes.
Kronika per rrethin e Pukes.
Kronika nga institucionet e rrethit Puke.
Aktivitete kulturore.
Histori per rrethin e Pukes.
Histori per fise te ndryshme ne rrethin e Pukes.
Tema mbi traditat e Pukes.
Reklamim te biznesve Pukjane dhe me gjere.
Postim te krijuesve Pukjane.

No comments:

Post a Comment