Sunday, January 29, 2012

Te dhena per qytetin e Pukes, viti 2012


Bashkia Puke eshte nje Bashki e vogel me rreth 5484 banore.Eshte qender  e rrethit te Pukes dhe gjendet ne pjesen veriperendimore te Shqiperise dhe kufizohet me keto njesi vendore: ne veri me Komunen e Qelezes dhe me fshatin Kabash te Komunes Rrape . Ne lindje e verilindje me Komunen Rrape . Ne jug me Komunen Gjegjan ne perendim dhe veriperendim me Komunen Luf-Qerret.
Aktualisht numeron 5 484 mije banore, ose 1584 mije familje , ku rreth 260 familje (ose 16.5%) trajtohen me ndihme ekonomike ne Bashkine e qytetit te Pukes.
Ne kontekstin gjeografik, Bashkia Puke shtrihet ne nje zone malore me nje siperfaqe prej 40.21 km2, ndersa siperfaqja e qytetit eshte 26 ha. 2000 ha e zene pyjet natyrore dushku, pishe, ahu zene nje siperfaqe rreth 2000 ha, pjesa e fundit te saj te tokes pre 2612 hektare. Pjesa tjeter e kesaj  siperfaqeje perbehet 403 hektare kullota, 88 ha toke bujqesore dhe 25 hektare troje te tjera.
Qyteti i Pukes eshte qender rrethi, me nje gjendje te veshtire ekonomike te qytetit dhe me rritje te papunsise e cila mbetet nje prej problemeve kryesore.
Zhvillimi i sektorit privat lidhet me ekzistencen e nje numri te kufizuar njesish tregetare qe kryesisht jane biznese te vogla te cilat numerohen te jene 144 biznese te vlersuara "biznes i vogel" dhe 15 biznese te vlersuara si "biznes i madh".
Burimi kryesor i punesimit aktualisht mbetet ne qytet mbeten te ardhurat e emigranteve, ndersa per Bashkise Puke fabrika e kepuceve.
Nderkohe nje mundesi e mir per zhvillim do ishte zhvillimi i turizmit malor per te cilen nuk behet asnje pune serioze edhe pse pothuajse gjitha njesite vendore permendin faktin se Turizmi ngelet nje projektet me te medha per zhvillimin e rrethit te Pukes.
____
Publikon: Forumi Pukjan

Info: Keto jane te dhena te reja te freskuara ne muajin janar te vitit 2012

No comments:

Post a Comment